Jakość

Z nami bezpiecznie!

Naszym nadrzędnym celem jest produkcja wyrobów gwarantujących najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości a co za tym idzie zadowolenie naszych KLIENTÓW i ich 100% zaufanie

 

Aby osiągnąć ten cel wdrożyliśmy między innymi, narzędzie w postaci SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Posiadane przez nasz zakład certyfikaty IFS – 6 (International Food Standard) i ISO 22000 potwierdzają spełnienie najwyższego poziomu higienicznego, technicznego oraz są gwarancją produkcji bezpiecznych wyrobów o powtarzalnej jakości. Przyznane nam powyższe certyfikaty są również warunkiem współpracy z najbardziej wymagającymi klientami w kraju i poza jego granicami. Potwierdzeniem naszych priorytetów jest zamieszczona poniżej POLITYKA JAKOŚCI przyjęta przez zarząd i znana  wszystkim naszym pracownikom.

NAJWAŻNIESZE ZADANIA JAKIE PRZED SOBĄ STAWIAMY BY OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONE CELE TO:

Kwalifikacja i niezwykle staranny dobór dostawców – poprzez audyty na miejscu- u dostawcy- weryfikację wdrożonych u niego  systemów oraz zasad mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość dostarczanych nam surowców.

Kontrola dostarczanego surowca-  każdorazowo przyjmowane surowce podlegają niezwykle skrupulatnej ocenie: mikrobiologicznej (szybkie testy), organoleptycznej czy fizykochemicznej

Reżim temperatury: ciągły monitoring temperatury zarówno w magazynach jak i pomieszczeniach produkcyjnych

Reżim higieniczny: nieustannie kontrolowany i weryfikowany częstymi wymazami z powierzchni

Jak najszybszy czas wytwarzania tj. od dostarczenia surowca do wyprodukowania wyrobu gotowego

Bezkompromisowe egzekwowanie parametrów w wyznaczonych przez system Krytycznych Punktach Kontroli

Błyskawiczne – szokowe zamrażanie naszych wyrobów wyłącznie w środowisku ciekłego azotu. 

Cięgłe doskonalenie linii technologicznych  i nadzór nad infrastrukturą

Stały przegląd przyjętych standardów oraz procedur obowiązujących w zakładzie a związanych z bezpieczeństwem i jakością wytwarzanych produktów z uwzględnieniem zmian w procesach i technologii

Wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza oraz personel - nieprzypadkowy, doświadczony, systematycznie szkolony o utrwalonych postawach projakościowych

Ciągły rozwój : prężny dział rozwoju produktu

 

Akutalności

DLACZGO WARTO WYBRAĆ FVZ DELI MEAT?

Firma FVZ Deli Meat Polska produkuje dla Państwa mrożone produkty mięsne do gastronomii. Naszym zaangażowaniem, oryginalnością produktów oraz wysoką, stałą ich jakością wspieramy Państwa sukces.

Więcej